Chemia elewacyjna

Obsługa billboardów

Inne

Chemia do czyszczenia elewacji

GrupaProduktOpak.Charakterystykainstr.
techn.
karta
char.
PREPARATY DO CZYSZCZENIA PODŁOŻY MINERALNYCH

kwaśne
Covexan ®1 kg
5 kg
10
20 kg
Łagodny, kwaśny koncentrat zawierający biologicznie czynne kwasy mineralne, usuwający trwałe osady i zanieczyszczenia z cegły i z wszystkich kamieni naturalnych niewrażliwych na kwasy. Preparat biodegradalny.
Murolin 2 ®1 kg
5 kg
10 kg
Silny koncentrat zawierający kwas mineralny (HF) i substancje powierzchniowo czynne, do usuwania zwartych zanieczyszczeń pochodzenia atmosferycznego, do stosowania na cegle i na kamieniach naturalnych niewrażliwych na kwasy.
Murolin 3 ®1 kg
5 kg
10 kg
Bardzo silny koncentrat zawierający kwasy mineralne (HF, HCL) i substancje powierzchniowo czynne, usuwający ekstremalnie zwarte zanieczyszczenia pochodzenia atmosferycznego, do stosowania na cegle i na kamieniach naturalnych niewrażliwych na kwasy.
Reinfix1 kg
5 kg
10 kg
Silny i skuteczny preparat zawierający kwas mineralny (HCL) i substancje powierzchniowo czynne, do usuwania zaplamień cementowych i wapiennych z podłoży mineralnych odpornych na kwasy.
PREPARATY DO CZYSZCZENIA PODŁOŻY MINERALNYCH

alkaliczne i neutralne
Wendro®1 kg
5 kg
10 kg
Przeznaczenie 1: Alkaliczny żel do czyszczenia i rozpuszczania trudno usuwalnych nawarstwień zanieczyszczeń z kamieni i innych podłoży mineralnych odpornych na alkalia.

Przeznaczenie 2: Żel do usuwania nawarstwień farb olejnych, lakierów typu spray z podłoży mineralnych, tynków akrylowych, stali oraz drewna. Preparat biodegradalny.
Conil 11 kg
5 kg
10 kg
Koncentrat zawierający silne detergenty do czyszczenia i odtłuszczania podłoży mineralnych, metali i tworzyw sztucznych. Preparat biodegradalny.
PREPARATY DO CZYSZCZENIA PODŁOŻY MINERALNYCH

rozpuszczalnikowe
Rasant1 l
5 l
10 l
Preparat zawierający rozpuszczalnik (octan n-butylu) i inhibitory do usuwania farb emulsyjnych, tynków żywicznych itp. z podłoży odpornych na rozpuszczalniki. Preparat biodegradalny.
Losonit1 l
5 l
10 l
Rozpuszczalnikowy preparat emulgujący nacieki bitumów i smoły, usuwa także oleje i tłuszcze.
Losonit Forte1 l
5 l
10 l
Silny zmywacz rozpuszczalnikowy do usuwania ekstremalnie opornych zanieczyszczeń po klejach, farbach, wosku, tynkach żywicznych, a także po gumach do żucia, atramencie, pomadkach do ust, lakierze do paznokci, graffiti itp.
PREPARATY DO OCZYSZCZANIA I KONSERWACJI DREWNALeutinex 1, 2, 33x 1 kgKomplet preparatów do 3-etapowego oczyszczania drewna. Wywabia lakiery, bejce i inne głęboko tkwiące zabrudzenia. Usuwa między innymi plamy po zaciekach wodnych, sinice oraz plamy z cementu i wapna.